Gode råd til Giske?

Det har i flere år blitt stilt spørsmål om hva vi som nasjon skal leve av når oljen tar slutt en gang.

Ifølge SSB har 99,5 % av landets 500 000 bedrifter under 100 ansatte. Det bør gi et signal om at vi i Norge har et vell av gode idèer, mennesker med pågangsmot og skaperglede, og i 2008 ble det etablert nesten 50 000 nye bedrifter i landet.

Trond Giske har samlet et knippe unge ledere for å dele av sine erfaringer med hvordan utviklingen av norsk næringsliv vil arte seg frem mot 2020. Gruppen som Giske har satt sammen består av ledere med ulik bakgrunn, fra ulike bransjer og bedrifter og fra alle landsdeler.

Spesielt gledelig er det at Gry Cecilie Sydhagen fra gründerselskapet Metizoft AS i Herøy, Møre og Romsdal, har blitt plukket ut. Jeg håper at hun tar med seg sin erfaring med bedriftsetablering, og setter søkelyset på gleder og utfordringer med etablering av egen bedrift. Forhåpentligvis får departementet mange innspill om viktigheten av lokale støttespillere og finansieringsordninger, slik at flest mulig nyetablerere får enklere rammebetingelser og livsviktig økonomisk avlastning. Det vil gjøre det mulig å leve ut gründerdrømmen i Norge også frem mot 2020.

Etter min mening bør det satses enda mer på grasrota i Norsk næringsliv, slik at vi får opp både antallet og kvaliteten på de bedriftene som startes. Et godt grunnarbeid og tilbud fra offentlig hold gir uvurderlig starthjelp til de som ønsker å utforske nye bedriftsidéer og næringer også i fremtiden. Og noen av disse vil trolig være både viktige arbeidsgivere og internasjonale aktører i 2020.

Video om Metizoft AS og Gry Cecilie Sydhagen.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Kategorier

Arkiv

hits