Bedriftsplanlegging eller familieplanlegging...?

I dagens VG leser vi at det nå blir forbudt å spørre om graviditet, adopsjon og familieplanlegging i en ansettelsesprosess.

Forbudet blir tatt inn i likestillingslovens paragraf 4 etter et enstemmig vedtak i Stortinget tirsdag.

Dette gjelder også spørsmål knyttet til planlagt graviditet, planlagt adopsjon, infertilitetsbehandling og planlegging av hvordan man har tenkt å ta ut foreldrepermisjon.

Min refleksjon er at spørsmålet er betimelig nok i forhold til bedriftsplanleggingen, og gjerne spesielt i småbedrifter eller i nøkkelroller. At enkeltpersoner forsvinner ut i kortere eller lengre perioder, vil på en eller annen måte alltid få konsekvenser for bedriftens økonomi, kollegium og andre parter. På den side er det forståelig at slike spørsmål kan dukke opp i en samtale om et kandidatur.

Det som imidlertid gjør spørsmålene mest provoserende i mitt hode, er at de stort sett kommer opp i prosesser med kvinnelige kandidater. Med dagens lovverk kan det nemlig like gjerne være pappa som skal være hjemme et år med poden, eller som ønsker å jobbe deltid en periode.  

Jeg er rimelig sikker på at få menn får sitt kandidatur svekket fordi de er "i fruktbar" alder eller nygift... så spørsmålet blir vel om denne lovendringen gir en reell økt likebehandling?

Prinsipielt mener jeg at kvoteringer, forbud og andre lovfestede ordninger, gjerne er et forsøk på å plastre på skeivheter i samfunnet. Holdninger, kulturer og forutintatthet skal det nok litt mer til for å få bukt med. Her må en kanskje ta i bruk litt mer kreative virkemiddel?
http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=598465

Moms - ein gong i året...

Næringsdrivende som har omsetning under 1 million kroner eks mva, kan søke om å få levere årlig mva oppgave, i stedet for annenhver måned. Dette kan spare deg for noen administrative rutiner, men se en gang til på hva det gjør for likviditeten din.

Dersom du investerer mye, eller driver en virksomhet som får mye mva tilgode, kan det være lurere å få hyppigere oppgjør. På samme måte kan det være greit å få betalt unna mva som skal inn, så en ikke faller for fristelsen å samle opp alt til ett stort beløp som kan bli vanskelig å løse ut.

For dere som allerede har det, husk fristen 10. mars!

Les mer her:

Skatteetaten

Momsguiden hos Bedin

Gode råd til Giske?

Det har i flere år blitt stilt spørsmål om hva vi som nasjon skal leve av når oljen tar slutt en gang.

Ifølge SSB har 99,5 % av landets 500 000 bedrifter under 100 ansatte. Det bør gi et signal om at vi i Norge har et vell av gode idèer, mennesker med pågangsmot og skaperglede, og i 2008 ble det etablert nesten 50 000 nye bedrifter i landet.

Trond Giske har samlet et knippe unge ledere for å dele av sine erfaringer med hvordan utviklingen av norsk næringsliv vil arte seg frem mot 2020. Gruppen som Giske har satt sammen består av ledere med ulik bakgrunn, fra ulike bransjer og bedrifter og fra alle landsdeler.

Spesielt gledelig er det at Gry Cecilie Sydhagen fra gründerselskapet Metizoft AS i Herøy, Møre og Romsdal, har blitt plukket ut. Jeg håper at hun tar med seg sin erfaring med bedriftsetablering, og setter søkelyset på gleder og utfordringer med etablering av egen bedrift. Forhåpentligvis får departementet mange innspill om viktigheten av lokale støttespillere og finansieringsordninger, slik at flest mulig nyetablerere får enklere rammebetingelser og livsviktig økonomisk avlastning. Det vil gjøre det mulig å leve ut gründerdrømmen i Norge også frem mot 2020.

Etter min mening bør det satses enda mer på grasrota i Norsk næringsliv, slik at vi får opp både antallet og kvaliteten på de bedriftene som startes. Et godt grunnarbeid og tilbud fra offentlig hold gir uvurderlig starthjelp til de som ønsker å utforske nye bedriftsidéer og næringer også i fremtiden. Og noen av disse vil trolig være både viktige arbeidsgivere og internasjonale aktører i 2020.

Video om Metizoft AS og Gry Cecilie Sydhagen.

Føler du deg helt alene i verden?

Mange som driver egen bedrift føler seg ofte ganske alene i verden. Det virker som om de fleste andre har kollegaer, sjefer eller andre som er med på å forme en arbeidshverdag. Som selvstendig næringsdrivende, eller eier/leder i en liten bedrift har en ofte bare seg selv. De fleste har kanskje folk rundt seg, venner, familie, samarbeidspartnere, kunder og leverandører, men ofte er det sjelden disse kjenner akkurat hvordan gründerskoene trykker i ulike sammenhenger.

Hvordan er det egentlig å ligge våken om natta og tenke på de store regningene som snart skal betales, på brosjyrene og web-siden som burde vært utviklet, om en skal ansette flere folk, om en bør snakke med banken om lån til oppussing av lokalet osv. Ofte kan det være lett å gi råd til andre, og familie og venner har vel kanskje ikke alltid alle forutsetninger for å gi deg de rådene du virkelig trenger i din hverdag.

Innovasjon Norge har laget en tjeneste som heter Gründergrupper.

Gründergrupper dannes av 5 -7 etablerere som går sammen og danner et faglig forpliktende nettverk. Det er en fordel om at alle er innenfor ca 0-5 år fra etableringsdato. Innovasjon Norge tilbyr slike grupper tilskudd til en rådgiver for inntil ett år på er på inntil kr 50 000. Litt av poenget er at rådgiveren skal hjelpe gruppa i gang, og deretter skal gruppen fortsette på egenhånd så lenge som ønskelig.

Tidligere var ordningen litt ulik dagens, og het Nettverkskreditt. Gründergrupper er en tjeneste som Innovasjon Norge tilbyr over hele landet, og er helt supert for deg som vil ha noen å spille ball med, og som virkelig vet hvordan det er å drive egen bedrift.

Les mer på sidene til Innovasjon Norge.

Rentefritak på studielån - lav lønn i egen bedrift?

Staten er en knallhard kreditor leser vi i dagens VG - Dine Penger. Dersom du ikke regningen fra Lånekassen i tide, vil du få et purregebyr på 280,- kr. Venter du til purringen kommer for andre gang, blir det fort 500,- kr.

Er du en av de som får klump i halsen hver gang det detter ned en faktura fra Lånekassen i postkassa, så sjekk om du kanskje kan få slettet litt av totalen!

Statens Lånekasse kan muligens slette noe av rentekostnadene dine dersom du arbeider fullt i eget firma (eller som ansatt hos andre) med lav eller ingen inntekt. Dette er desverre noe mange ikke kjenner til. På et lån på 250 000 kr snakker vi fort om 10-15 000 kr pr år! Og det beste er at du kan søke om fritak for inntil tre år til sammen. Les også om andre grunner til rentefritak: VG-nett

  • Du må ha hatt sammenhengende fulltidsarbeid i minst tolv måneder. (Feks drive ditt eget enkeltpersonforetak, eller jobbe hos andre.)
  • Din brutto månedsinntekt må ikke ha vært over 12 280 kroner i gjennomsnitt i den samme perioden. (Det tilsvarer en årslønn på vel ca 147 000)
Les mer hos Lånekassen hva du må gjøre for å få slettet rentene for år som du har hatt lav inntekt :-)

Spread the word!


:-D Anne-Lise < Del på Facebook

Sosiale media og bedriftsutvikling?

Det å starte bedrift, drive bedrift, og leve et liv som bedriftseier og leder er noe mange i Norge drømmer om.

Målet med denne bloggen er at flest mulig skal få lettere tilgang til relevant informasjon, kunne stille spørsmål, og forhåpentligvis få vettuge svar. Slik håper jeg at vi sammen kan jobbe for en enklere hverdag for alle som lurer på å starte opp, som driver eller som har en drøm om egen bedrift! 

Jeg kan ikke love å svare i detalj på alle spørsmål, men jeg håper diskusjonen kan gå mellom leserne også. Spørsmål og kommentarer tar jeg med meg for å få innspill til hva jeg kan blogge om :-)

Kom med spørsmål, innspill på tema og spre ryktet!

Første utfordring til dere: Hva bør neste ukes tema handle om?

:-D Anne-Lise < Del på Facebook
Les mer i arkivet » Mars 2010 » Februar 2010 » Mai 2009
hits